Ważne dokumenty

Program Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2022 (PDF, 5 MB)

Strategia Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022 (PDF, 606 KB)

Strategia Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022 cz. 2 (PDF, 430 KB)

Strategia Bytomia Odrzańskiego (DOC, 10 MB)

Plan Rozwoju Lokalnego (DOC, 1 MB)

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BYTOM ODRZANSKI na lata 2009-2013 (DOC, 7 MB)

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014 (DOC, 1,6 MB)

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014 – załącznik (DOC, 533 KB)

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014 (DOC, 1 MB)

Aktualizacja – Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014-2017 (PDF, 2 MB)

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański (PDF, 5 MB)

Dziennik Urzędowy – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański (PDF, 230 KB)

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011–2032 (DOC, 11 MB)

Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2020 rok (PDF, 660 KB)

Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2019 rok (PDF, 546 KB)

Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2018 rok (PDF, 337 KB)

Raport o stanie Gminy 2014-2018 PREZENTACJA (PPS, 27 MB)

Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2014-2018 (DOC, 771 KB)

Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2010-2014 (PDF, 455 KB)

Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2006-2010 (PDF, 443 KB)

Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 2002-2006 (DOC, 637 KB)

Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański 1998-2002 (DOC, 315 KB)

Powszechna Inwentaryzacja Przyrodnicza. Gmina Bytom Odrzański (PDF, 12 MB)

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bytom Odrzański (PDF, 66 KB)

STRATEGIA ROZWOJU NOWOSOLSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (PDF, 2,1 MB)

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla NOWOSOLSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (PDF, 350 MB)

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański. UCHWAŁA NR X-61-2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański (PDF, 230 MB)