Gmina Bytom Odrzański otrzymała dofinansowanie w ramach programu Maluch+ 2022-2029

Na zadanie „Dofinansowanie żłobka z programu Maluch+ 2022-2029” Gmina Bytom Odrzański otrzymała wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. W ramach projektu w naszej Gminie wykonane zostanie zadanie obejmujące między innymi zakup i montaż wyposażenia żłobka m.in. meble, wyposażenie kuchenne, urządzenia biurowe niezbędne do funkcjonowania jednostki, wózku dziecięce, art. porządkowe a także zabawki i pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych.

Zadane kierowane jest do dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 338).

Celem i rezultatem zadania jest utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w Bytomiu Odrzańskim i dofinansowanie funkcjonowania miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wartość dofinansowania z KPO 1 075 860,00 zł