Zakończono projekt pt.:

 

„Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański,  Szprotawa, Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”

 

W ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”

Działanie 4.1. „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”

Ogółem wartość projektu: 16  564 099,30 PLN

Ogółem wydatki kwalifikowalne projektu: 15 687 473,70 PLN

Kwota dofinansowania: 13 334 352,50 PLN

Główny cel projektu to:

Poprawa efektywności zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska naturalnego, życia i mienia mieszkańców oraz likwidacji ich skutków na obszarze gmin partnerskich i województwa lubuskiego

Cele szczegółowe:

– poprawa możliwości podejmowania sprawnych działań z zakresu ratownictwa pożarowego, wodnego i technicznego (w tym w odpowiedzi na zagrożenia powodziowe, pożarnicze i inne),

– zmniejszenie czasu reakcji na występujące zagrożenia powodziowe, pożarowe oraz inne nagłe zdarzenia i katastrofy na obszarze gmin partnerskich i regionu,

– poprawa stanu sprzętu ratowniczego jednostek OSP gmin partnerskich, w tym znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Osiągnięto następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

– Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (szt.) – 16

– Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania (szt.) – 1

– Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (szt.) – 15

 

– Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (osoby ) – 114.678

– Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów (osoby) – 114.678

 

W ramach realizacji projektu Gmina Bytom Odrzański zakupiła: średni samochód ratowniczo- gaśniczy (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem do likwidacji zagrożeń dla środowiska i ratownictwa wodnego, dodatkowo:  łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową, agregat prądotwórczy, elektryczną pompę beczkową na olej napędowy oraz opałowy, urządzenie wysokociśnieniowe do dezynfekcji, odkurzacz do zbierania wody, dmuchawę spalinową, przyczepę transportową lekką, umundurowanie osobiste i specjalne.