UWAGA! PUNKT SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) przy Oczyszczalni Ścieków w Bytomiu Odrzańskim

Godziny pracy

Poniedziałek – Czwartek, godz. 13.00 – 18.00
Piątek, godz. 11.00 – 20.00
Sobota, godz. 9.00 – 20.00

PSZOK przyjmuje od mieszkańców wysegregowane odpady, m.in.:

  • papier i tektura (w tym opakowania),
  • metal (w tym opakowania),
  • szkło (w tym opakowania),
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji + odpady zielone (trawa, liście),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych + zużyte baterie i akumulatory,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady drzewne (gałęzie, drewno),
  • ograniczona ilość przeterminowanych leków i chemikaliów (do 10 kg na jednego mieszkańca rocznie),
  • ograniczona ilość odpady budowlane i rozbiórkowe (do 250 kg od jednego mieszkańca rocznie),
  • zużyte opony (do 4 szt. rocznie od jednego mieszkańca).