Referaty

bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl

Stanowisko Kontakt
Burmistrz Bytomia Odrzańskiego Jacek Sauter
Zastępca Burmistrza Bytomia Odrzańskiego/Sekretarz Gminy Adrian Niżnikowski
Skarbnik Gminy Gabriela Radziszewska
skarbnik@bytomodrzanski.pl
Referat Finansów i Budżetu – Stanowisko d.s. księgowości budżetowej Dorota Bartkowiak
fn@bytomodrzanski.pl
Referat Finansów i Budżetu – Stanowisko d.s wymiaru podatku Renata Duber
podatki@bytomodrzanski.pl
Referat Finansów i Budżetu – Stanowisko d.s. księgowości podatkowej Elżbieta Tęcza
fn1@bytomodrzanski.pl
Stanowisko d.s. obrotu mieniem komunalnym Dorota Kaszubska
omk1@bytomodrzanski.pl
Stanowisko d.s. ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego Tomasz Siekierkowski
omk@bytomodrzanski.pl
Stanowisko d.s. inwestycji Adrian Niżnikowski
gn@bytomodrzanski.pl
Stanwisko ds. obywatelskich Jagoda Krutnik
usc@bytomodrzanski.pl
Stanowisko d.s. organizacyjnych Joanna Paszkowska
org@bytomodrzanski.pl
Stanowisko d.s. gospodarki komunalnej Anna Radosz
gkm1@bytomodrzanski.pl
Stanowisko d.s. zamówień publicznych Monika Pelc
pp@bytomodrzanski.pl
Stanowisko d.s. obsługi Biura Rady, oświaty i kadr Aneta Biajgo
br@bytomodrzanski.pl
Stanowisko d.s. inwestycji, planowania przestrzennego i dróg Barbara Pietrowska
in@bytomodrzanski.pl
Stanowisko d.s. kultury, sportu i turystyki Tomasz Chmielewski
kst@bytomodrzanski.pl
Inspektor Straży Miejskiej Mariusz Sękalski
sm@bytomodrzanski.pl
Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Elżbieta Grzesiak
gkm@bytomodrzanski.pl