Ochrona Obszaru Natura 2000

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Bytom Odrzański, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Poniżej do pobrania pełna treść komunikatu.
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych (PDF, 200 KB)

Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański
Poniżej do pobrania dokumenty dot. projektu Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański

Oleksa, Klejdysz – 2017 – Could the vulnerable great Capricorn beetle benefit from the introduction of the non-native red oak (PDF, 1,1 MB)

Analiza natężenia ruchu turystycznego (PDF, 3 MB)

Aneks do analizy natężenia ruchu turystycznego (PDF, 1,6 MB)

Ocena zasobów chronionych owadów związanych z sędziwymi egzemplarzami drzew w obszarze Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry na terenie gminy Bytom Odrzański (PDF, 8,8 MB)

Opracowanie Bytom Odrzański Trakt Pruski (PDF, 2,3 MB)