Kontakt

Urząd Miejski
Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański

NIP 925-10-04-968, REGON 000528729

centrala: +48 68 388 40 22, fax +48 68 388 40 26
e-mail: bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl

Konto:
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli, Oddział w Bytomiu Odrzańskim
46 96740006 0010 0023 0739 0001

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek – piątek 7.00 – 15.00

Burmistrz: Jacek Sauter
Zastępca Burmistrza: Adrian Niżnikowski
Skarbnik Gminy: Gabriela Radziszewska

Zobacz również