Rada Miejska

Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim w kadencji 2018-2023

Nazwisko i imię Funkcja
Pazur Zbigniew
KWW Miłośników Bytomia Odrzańskiego
Przewodniczący
Gałąszczak Ewelina
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Wiceprzewodnicząca
Bruzi Dariusz
KWW Inicjatywa dla Bytomia
radny
Dębicka Joanna
KWW Młodzi dla Bytomia Odrzańskiego
radna
Dobrychłop Ryszard
KWW Miłośników Bytomia Odrzańskiego
radny
Dudziak-Michalska Aneta
KWW Młodzi dla Bytomia Odrzańskiego
radna
Dysiewicz Zbigniew
KWW Miłośników Bytomia Odrzańskiego
radny
Gała Łukasz
KWW Miłośników Bytomia Odrzańskiego
radny
Głowacka Maria
KWW Miłośników Bytomia Odrzańskiego
radna
Hołobowicz Adrian
KWW Młodzi dla Bytomia Odrzańskiego
radny
Lech Grzegorz
KWW Miłośników Bytomia Odrzańskiego
radny
Pilz Grzegorz
KWW Miłośników Bytomia Odrzańskiego
radny
Rzeplińska Lidia
KWW Miłośników Bytomia Odrzańskiego
radna
Sidło Krzysztof
KWW Młodzi dla Bytomia Odrzańskiego
radny
Telega Arkadiusz
KWW Inicjatywa dla Bytomia
radny