Rekrutacja dzieci do Żłobka „Odrzańskie Skrzaty” w Bytomiu Odrzańskim

Regulamin rekrutacji
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
KARTA ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA
OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA

 

Dokumenty można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, pok. 14.