Po zakończeniu rekrutacji do żłobka dysponujemy jeszcze 4 miejscami w grupie dzieci 1-2 -letnich oraz 2 miejscami w grupie dzieci 2-3 -letnich.

KARTA ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA
OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA

 

Dokumenty można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, pok. 14 do dnia 15 lutego 2024 r.