Ogłoszenie naboru na najem lokali mieszkalnych w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Witosa  realizowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Bytom Odrzański Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Nabór wniosków rozpocznie się 22 kwietnia 2024 r. i będzie trwał przez okres jednego miesiąca tj. do 22 maja 2024 r.

Ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w systemie SIM mogą osoby, które  złożą stosowny wniosek wraz z załącznikami (do pobrania w formie elektronicznej lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim – pokój nr 25).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 14) lub drogą listowną na adres:

Urząd Miejski
Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

Szczegółowych informacji na temat lokali mieszkalnych i zasad najmu udziela SIM Bytom Odrzański Sp. o.o. w Zielonej Górze tel. 68-452 87 01

 

OGŁOSZENIE NABORU NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

wniosek-SIM (doc)

wniosek-SIM (pdf)