W związku z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej przy ulicy Poprzecznej Zakład Gospodarki Komunalnej informuje mieszkańców:

– ul. Poprzeczna od nr 34 do 58,
– ul. Robotnicza,
– ul. Mała,
– ul. Piaskowa,
– ul. Sportowa,
– ul. Kusocińskiego,
– ul. Paderewskiego 2,
– Stacja paliw LPG (ul. Kożuchowska),
– Tarnów Bycki,

że w dniu 22.11.2023 r. (środa) w godzinach od 10 00  do 13 00 nastąpi przerwa w dostawie  wody.