PROTOKÓŁ INWENTARYZACYJNY NR 1/2024

Sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Bytom Odrzański w drodze komunalizacji wymienionych w załączniku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 nr 32 poz. 191 ze zmianami).

Bytom Odrzański, dnia 09.04.2024 r.

 

http://bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obrot-mieniem-komunalnym/57-ogloszenia/1856-2024-04-09-11-36-44