BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ.

Bytom Odrzański, dnia 14.05.2024 r.

 

http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obrot-mieniem-komunalnym/54-omk-przetargi-aktualne/1882-ogoszenie-burmistrza-o-przetargu-nieograniczonym-na-sprzeda-nieruchomoci-niezabudowanej