Ogłoszenie w kwestii przerwy w dostawie wody w dniu 15.03.2023 r.