Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy Rynek 1 na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bytom Odrzański, dnia 27.02.2024 r.

 

http://bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obrot-mieniem-komunalnym/57-ogloszenia/1821-ogoszenie-burmistrza-o-wywieszeniu-wykazu-nieruchomoci-przeznaczonych-do-zamiany