Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1 na tablicy ogłoszeń, na parterze oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bytom Odrzański, dnia 12.09.2023 r.

Ogłoszenie