Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej użytkowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy Rynek 1 na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bytom Odrzański, dnia 28.05.2024 r.

http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obrot-mieniem-komunalnym/57-ogloszenia/1889-ogoszenie-burmistrza-o-wywieszeniu-wykazu-nieruchomoci-lokalowej-przeznaczonej-do-sprzeday