Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości niżej wymienione wykazy:

– nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

– nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przeniesienia prawa własności na rzecz dotychczasowego użytkownika na podstawie art.231 § 2 KC,

Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy Rynek 1 na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bytom Odrzański, dnia 12.03.2024 r.

 

http://bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obrot-mieniem-komunalnym/57-ogloszenia/1830-2024-03-12-09-33-42