Burmistrz Bytomia Odrzańskiego działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:
– nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
– nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej posesji.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy Rynek 1 na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bytom Odrzański, dnia 17.10.2023 r.

http://bip.bytomodrzanski.pl/attachments/article/1736/wykaz%20nr%201%20nieruchomo%C5%9Bci%20przeznaczonej%20do%20sprzeda%C5%BCy.doc

http://bip.bytomodrzanski.pl/attachments/article/1736/wykaz%20nr%202%20nieruchomo%C5%9Bci%20przeznaczonej%20do%20sprzeda%C5%BCy.doc