Burmistrz Bytomia Odrzańskiego działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości niżej wymienione wykazy:

– nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości,
– nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy Rynek 1 na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bytom Odrzański, dnia 30.01.2024 r.

http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obrot-mieniem-komunalnym/57-ogloszenia/1803-2024-01-30-11-19-36