BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POD BUDOWĘ TRAFOSTACJI.

Bytom Odrzański, dnia 19.03.2024 r.

 

https://bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obrot-mieniem-komunalnym/54-omk-przetargi-aktualne/1837-ogoszenie-burmistrza-o-przetargu-ograniczonym-na-sprzeda-nieruchomoci