BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GOSPODARCZYM PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ GARAŻU

Bytom Odrzański, dnia 19.03.2024 r.

 

https://bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obrot-mieniem-komunalnym/54-omk-przetargi-aktualne/1836-ogoszenie-burmistrza-o-przetargu-nieograniczonym-na-sprzeda-nieruchomoci-zabudowanej