W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego zamieszczono ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2022-2030”.

Biuletyn Informacji Publicznej – konsultacje społeczne