PARTNERSTWO GMIN LUBUSKA 9 

OGŁASZA ROBOCZE KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII IIT

Szanowni Państwo,

niniejsza strategia terytorialna IIT stanowi odpowiedź na problemy, potrzeby rozwojowe, wyzwania i szanse wskazane w przeprowadzonej diagnozie obszaru partnerstwa. Strategia i jej proces przygotowywania są zgodne z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz obowiązującymi programami, wytycznymi i ustawami.

Dokument zawiera m.in. syntezę diagnozy, cele, do których partnerstwo dąży oraz odpowiadające im kierunki działań, wskaźniki, listę projektów wraz z informacją o ich wyborze, źródła finansowania, opis systemu wdrażania, a także model struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru Partnerstwa.

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii IIT z wykorzystaniem proponowanych narzędzi.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii IIT może złożyć każdy, w terminie

od 11 stycznia  2024r. do 28 stycznia 2024r. z wykorzystaniem:

 

  • elektronicznego formularza zgłaszania uwag dostępnego pod linkiem https://forms.office.com/e/MvrCq2EZqW lub
  • formularza w wersji word, pdf, który należy przesłać na adres marta.moskwa@kozuchow.pl lub
  • złożyć osobiście  w siedzibie jednego z Urzędów Gmin wchodzących w skład Partnerstwa Lubuska 9 (Gminy Kożuchów, Bytom Odrzański, Wschowa, Sława, Szlichtyngowa, Nowe Miasteczko, Nowa Sól – gmina wiejska, Kolsko, Siedlisko).

 

Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

 

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: marta.moskwa@kozuchow.pl

 

 

Z wyrazami szacunku,

Paweł Jagasek

Przewodniczący Rady Partnerstwa