Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw Gminy Bytom Odrzański

 

http://bip.bytomodrzanski.pl/index.php/konsultacje-spoeczne/82-konsultacje-spoeczne-aktualne/1798-2024-01-19-13-23-21