Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Bytom Odrzański Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Dodatkowy nabór wniosków będzie trwał do czasu skompletowania pełnej listy najemców wszystkich lokali mieszkalnych w budynku.

Żeby ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w systemie SIM należy złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami (do pobrania w formie elektronicznej lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim – pokój nr 25).

Szczegółowych informacji na temat lokali mieszkalnych i zasad najmu udziela SIM Bytom Odrzański Sp. o.o. w Zielonej Górze tel. 68-4528701.

O zakwalifikowaniu na najem mieszkań Spółka będzie informować na bieżąco.

http://bip.bytomodrzanski.pl/index.php/ogloszenia-burmistrza/1896-2024-06-11-12-25-00