Urząd Miejski
Informacja o dostawie węgla PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 listopada 2022 13:42

charbon Informujemy, że od czwartku 1 grudnia br. zaplanowano dostawy węgla dla osób, które złożyły odpowiednie wnioski.

Pracownik Urzęd Miejskiego będzie się kontaktował z osobami uprawnionymi do zakupu według kolejności składania wniosków.

Po otrzymaniu wiadomości o możliwości zakupu węgla, należy dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty (1 t = 2.000 zł, 1,5t = 3.000 zł) na konto nr: 53 9674 0006 0010 0023 0739 0069 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Bytomiu Odrzańskim.

W tytule przelewu należy wpisać "Węgiel i imię i nazwisko wnioskodawcy"

Po przekazaniu informacji o wpłatach do dostawcy rozpocznie się proces dostawy.

 
Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – 2022 r. PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 listopada 2022 13:08

Informujemy, że Gmina Bytom Odrzański zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – 2022 r., w ramach którego usunięto 20,72 Mg (1.470 m²) płyt eternitowych falistych.

Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w wysokości 14.504,00 zł, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2023”.

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 listopada 2022 15:06

UWAGA gabaryty

 
Czyste powietrze - spotkanie informacyjne PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 listopada 2022 00:00

Logo-CP

W związku z wdrażaniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, że w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, na którym osoba prowadząca punkt konsultacyjno-informacyjny przybliży założenia Programu oraz procedurę składania wniosków.

Informujemy także, że osoba prowadząca PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY, może złożyć wizytę u zainteresowanych mieszkańców, połączoną z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji. W trakcie wizyty przedstawiana jest oferta Programu.

 
Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 15 listopada 2022 14:08

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 na tablicy ogłoszeń,
na I piętrze.

Bytom Odrzański, dnia 15.11.2022 r.

 
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 października 2022 14:55

UWAGA !!! Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

W związku z zamiarem złożenia wniosku na środki finansowe na realizację rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – Edycja 2023,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim uprzejmie prosi osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w terminie:
do
8
listopada 2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy Asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznych. Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań Asystenta należeć będzie m. innymi: pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub Ośrodków Zdrowia, kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim informuje, że można  zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu. Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt w terminie do 8 listopada 2022 r. 

 
Zakończenie realizacji projektu pt. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne..." PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 października 2022 14:32

LogoUE

 

Gmina Bytom Odrzański na rzecz i w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim informuje, iż zakończył realizacje projektu pt. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” realizowany w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.”

 

Łączna wartość projektu wyniosła 24 111 625,47 zł.
Dofinansowanie z funduszy UE: 20 494 881,36 zł.
Poziom dofinansowania: 85%

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 
informacja o wyniku przetargu PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 października 2022 12:20

INFORMACJA O PRZETARGU

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021.2213 t.j.) Burmistrz Bytomia Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu ograniczonego z dnia 07.10.2022 r. na dzierżawę nieruchomości.

Bytom Odrzański, dnia 07.10.2022 r.

 
Przerwa z dostawie wody PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 października 2022 11:23

Komunikat Królikowice 11.10.2022 r

 
Dystrybucja tabletek jodku potasu PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 października 2022 09:59

Zgodnie z wytycznymi MSWiA oraz Wojewody Lubuskiego Gmina Bytom Odrzański realizuje niezbędne działania w zakresie przygotowania do dystrybucji tabletek jodku potasu.
Tabletki te są już w Bytomiu Odrzańskim, a ich wydawanie rozpocznie się wyłącznie w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

Załączniki:
Pobierz ten plik (ulotka jodek potasu.pdf)ulotka jodek potasu.pdf[ ]1179 Kb
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 43