Urząd Miejski
Informacja o przeprowadzeniu głośnej próby syren alarmowych PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 marca 2017 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 marca br. w godzinach 12.00-12.30, na obszarze Gminy Bytom Odrzański, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3 min

- odwołanie alarmu.- ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 
Informacja o przeprowadzeniu głośnej próby syren alarmowych PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 marca 2017 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września br. w godzinach 12.00-12.30, na obszarze Gminy Bytom Odrzański, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3 min

- odwołanie alarmu.- ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 
Informacja o przeprowadzeniu głośnej próby syren alarmowych PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 marca 2017 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 grudnia br. w godzinach 12.00-12.30, na obszarze Gminy Bytom Odrzański, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3 min

- odwołanie alarmu.- ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 
Wysoce zjadliwa grypa ptaków PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 marca 2017 14:14

Poniżej do pobrania Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 08 marca 2017r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków

 
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 lutego 2017 20:29

    Poniżej do pobrania ogłoszenie o PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

 
1% - podziel się podatkiem PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 stycznia 2017 00:00

Szanowni Mieszkańcy!
ZOSTAWMY  1%  PODATKU W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą
o przekazanie 1% podatku dochodowego
na rzecz naszych Organizacji Pożytku Publicznego:

  Numer KRS Organizacja Pożytku Publicznego
1 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ”
2 0000169865 Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP) z dopiskiem "Koło nr 3 w Bytomiu Odrzańskim"
3 0000037904 Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" z dopiskiem 18438 Filip Twardowski
4 0000325747 Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy z dopiskiem "na leczenie Kordiana Karczewskiego-Sutuły"
5 0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych z dopiskiem "dla OSP w Bytomiu Odrzańskim"
6 0000282625 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego z dopiskiem "Hufiec Nowa Sól ZHP 12 HDW 'Bryg'"
7 0000086210 "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" z dopiskiem "Weronika Ziober"

 

Więcej…
 
Statystyka 2016 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 stycznia 2017 09:07

Dane dotyczące ludności Gminy Bytom Odrzański wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Liczba ludności ogółem - 5.490

(5.539 z czasówkami) w tym:

 • Bytom Odrzański - 4.378 (4.407)
 • Gmina: - 1.112 (1.132):
  • Bodzów - 148
  • Bonów - 112
  • Bycz - 183
  • Drogomil - 124
  • Kropiwnik - 10
  • Królikowice - 96
  • Małaszowice - 105
  • Popowo - 48
  • Sobolice - 36
  • Tarnów Bycki - 75
  • Wierzbnica - 172

Liczba kobiet - 2.774

Liczba mężczyzn - 2.716

Liczba osób poniżej 18 lat - 1.079

Liczba kobiet 18-60 - 1.637

Liczba mężczyzn 18-65 - 1.877

Liczba kobiet powyżej 60 - 623

Liczba mężczyzn pow. 65 - 274

Urodzenia -46 Zgony - 48

 
XXV Finał WOŚP PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 stycznia 2017 08:26

doc02572620170110071911 doc025726201701100719112

 
REWITALIZACJA GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - ETAP III PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 stycznia 2017 10:32

 

 

logotypEFRR

 

„REWITALIZACJA GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - ETAP III”

W ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”

Działanie 9.2. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”

Poddziałanie 9.2.1. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”

Całkowita wartość projektu: 11 129 160,37 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 11 003 066,92 PLN

Kwota dofinansowania: 9 352 606,82 PLN - 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

1)ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 8 252 300,13 PLN

2)z Budżetu Państwa w kwocie: 1. 100 306,69 PLN

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zdegradowanego poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz poprawa dostępności i jakości usług publicznych

 

 

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2016 r. podpisano umowę o dofinasowanie projektu pt.:

„REWITALIZACJA GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - ETAP III”

Całkowita wartość projektu: 11 129 160,37 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 11 003 066,92 PLN

Kwota dofinansowania: 9 352 606,82 PLN

 

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

- Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół – ul. Kożuchowska,

- Innowacyjny system nadzoru, sterowania i monitorowania energią w budynku Zespołu Szkół przy ul. Kościelnej 9 wraz z wykonaniem ogrodzenia,

- Remont dachu Kościoła Rzymsko – Katolickiego w Bytomiu Odrzańskim,

- Rewitalizacja dziecięcego parku marzeń położonego na Starym Mieście,

- Monitoring Starego Miasta,

- Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów zabudowy w otoczeniu Rynku,

- Remont dachów budynków przy ulicach: Rynek 5, Rynek 21, Głogowska 38,

- Adaptacja budynku na potrzeby organizacji pozarządowych – ul. Dworcowa,

- Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Kożuchowskiej – zagospodarowanie terenów zielenią, mała architektura, ciągi spacerowe,

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku – multimedialny kiosk meteorologiczny.

 

Okres realizacji projektu:

1)rozpoczęcie realizacji: 20 stycznia 2016 r.

2)zakończenie rzeczowe: 30 listopada 2018 r.

3)zakończenie finansowe: 31 grudnia 2018 r.

 

 

 
Wysoce zjadliwa grypa ptaków PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 stycznia 2017 15:44
doc02626820170130152302 001 Uwaga mieszkańcy !!!
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje, że z dniem 28.12.2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r., poz. 2091) wdrażające szereg nakazów i zakazów, w tym obowiązek:
 
"zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych".
 
W załączeniu:
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wniosek-zgłoszenie utrzymania drobiu na własne potrzeby,
- apel do hodowców drobiu,
- informacja dla hodowców drobiu,
- zasady ochrony przed wirusem.

 

 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 27 grudnia 2016 14:33

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej na terenie miasta Bytom Odrzański, oznaczonej nr działki 725/3 o pow. 0,2999 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr ZG1N/00059043/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowej Soli.
Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne. Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bytom Odrzański struktura funkcjonalno-przestrzenna dla zbywanej nieruchomości określona została jako teren użytków rolnych. W skład działki wchodzą następujące użytki: RIII-0,2999 ha).
Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek oraz wad prawnych i roszczeń reprywatyzacyjnych.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 31