Urząd Miejski
1% - podziel się podatkiem PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 lutego 2020 00:00

Szanowni Mieszkańcy!
ZOSTAWMY  1%  PODATKU W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą
o przekazanie 1% podatku dochodowego
na rzecz naszych Organizacji Pożytku Publicznego:

  Numer KRS Organizacja Pożytku Publicznego
1 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ”
2 0000169865 Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP) z dopiskiem "Koło nr 3 w Bytomiu Odrzańskim"
3 0000122979 Miejski Klub Sportowy ODRA
43 0000037904 Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" z dopiskiem "18438 Filip Twardowski"
5 0000325747 Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy z dopiskiem "na leczenie Kordiana Karczewskiego-Sutuły"
6 0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych z dopiskiem "dla OSP w Bytomiu Odrzańskim"
7 0000282625 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego z dopiskiem "Hufiec Nowa Sól ZHP 12 HDW 'Bryg'"
8 0000086210 "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" z dopiskiem "Weronika Ziober"
9 0000270809 Fundacja AVALON Łukasz Gała z dopiskiem "Gała, 6507"
10 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” z dopiskiem "dla Moniki Malickiej"

 

Więcej…
 
Projekt unijny "Przygotuj swój plan" - żłobek PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 lutego 2020 16:14

broszura informacyjna żłobki1

 
Kampania 4U PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 stycznia 2020 13:20

 

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie podejmuje szereg działań, których celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożenia terroryzmem i umiejętności radzenia sobie w przypadku ataku.

Jednym z przedsięwzięć jest przygotowanie przez tę instytucję kampanii społecznej 4U!, której również przyświeca powyższy cel. Kampania składa się z filmu promocyjnego
i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę 4U! – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak! Procedura prezentuje zalecany sposób zachowania
w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Kampania 4U! jest dostępna na stronie internetowej: www.4u.tpcoe.gov.pl

 

 
Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2020 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 stycznia 2020 13:16

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów, z programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2020.Na realizację Konkursu przeznaczył kwotę 5.500.000 zł.

Program zakłada wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności. Proszę o przekazanie informacji o konkursie organizacjom pozarządowym, współpracującym z Państwem, w zakresie pomocy osobom zmagającym się z problemem bezdomności.

Więcej…
 
Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków (HPAI) - środki ostrożności PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 stycznia 2020 14:43

doc01563020200123133936 001

doc01563120200123134038 001

doc01563220200123134100 001

doc01563320200123134116 001

 
Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 stycznia 2020 08:35

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

 • obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),
 • obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),
 • obszar ochronny (kolor żółty na mapie).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa.

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/15 z dnia 09 stycznia 2020 r. znajduje się tutaj: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 
OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 stycznia 2020 14:18

 

BURMISTRZ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Numer działki Powierzchnia nieruchomościhai oznaczenie wg danych ewidencyjnych gruntów NumerKW Położenienieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jejzagospodarowania
Cenanieruchomościw zł  Wadiumw zł  Minimalna wysokość postąpieniaw zł 
6/7 0,2917RIIIb – 0,0401 ha,PsIV – 0,1640 ha,PsV – 0,0876 ha ZG1N/00063271/4 gminaBytom Odrzańskiobręb Bodzów Grunty orne i pastwiska.Przeznaczona na cele zagrodowe.Tereny istniejącego zainwestowania wiejskiego
z przewagą zabudowy zagrodowej, obszar rozpoznania złoża soli
i lokalizacji kopalni soli oraz obiektów podziemnego magazynu węglowodorów.Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość.
36.420,00 3.642,00 370,00

WARUNKI  PRZETARGU

 1. Przetarg odbędzie się 14 lutego 2020r. o godz. 900 w pokoju nr 221 Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Sadowa 4.
 2. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium w określonej wyżej wysokości należy wpłacić na konto nr  46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 10 lutego 2020r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Bytom Odrzański. Przy wpłacie należy wskazać nr działki, na którą wpłacane jest wadium.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
 5. Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 6. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 7. W przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
 8. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 221 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).
Bytom Odrzański, dnia 14.01.2020r.

 

 
XXVIII finał WOŚP PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 grudnia 2019 13:45

PLAKAT 011 WSZYSTKICH CHĘTNYCH 011

 
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 grudnia 2019 15:01

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na własność na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.

Bytom Odrzański, dnia 03.12.2019r.

 
Afrykański pomór świń u dzików (ASF) PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 grudnia 2019 11:38
Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego (http://dzienniki.luw.pl/legalact/2019/3163/"">Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 poz. 3163) Gmina Bytom Odrzański znalazła się w obszarze skażonym afrykańskim pomorem świń u dzików.
 
Na obszarze skażonym zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
5) prowadzenia:
a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń, odłowu zwierząt łownych,
b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami;
6) wstępu do lasu;
7) czasowo organizowania polowań.
Więcej…
 
Mały strażak PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 grudnia 2019 14:34

Strażacy z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim w listopadzie odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej. W ramach akcji „MAŁY STRAŻAK” pokazali uczniom, jak udzielić pierwszej pomocy oraz zademonstrowali sprzęt ratowniczy pozyskany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W prezentacjach, które druhowie OSP w Bytomiu Odrzańskim przeprowadzili dla uczniów klas IV – VI wzięło udział około 120 dzieci oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Strażacy wyjaśnili, jak prawidłowego wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz co należy zrobić w przypadku zatrzymania krążenia. Dzieci zapoznały się również ze sprzętem będącym na wyposażeniu Bytomskich strażaków, który pozyskali dzięki projektowi pn. „Wzmocnienie potencjału ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu Odrzańskim” sfinansowanym w 90% przez WFOŚiGW
w Zielonej Górze.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 32