Urząd Miejski
Siatkarski Turniej Maist PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 kwietnia 2019 11:46

plakat2019C

 
Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 kwietnia 2019 09:45

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami) informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:

- nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,

- nieruchomości lokalowej przeznaczonej do bezprzetargowego użyczenia na okres 3 lat.

Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze.

Bytom Odrzański, dnia 02.04.2019r.

 
Zapraszamy na mecz PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 27 marca 2019 15:20

ODRA - ILANKA.1

 
Spotkanie informacyjne #nowapiątka PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 marca 2019 11:07

nowa5 Spotkanie informacyjne #nowapiątka odbędzie się 26 marca br. (wtorek) o godz. 12:00 na Rynku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 
Informacja o przeprowadzeniu głośnej próby syren alarmowych PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 marca 2019 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca br. w godzinach 12.00-12.30, na obszarze Gminy Bytom Odrzański, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3 min

- odwołanie alarmu.- ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 
Bytomska Aktywność Twórcza - Zapraszamy PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 marca 2019 16:09

20190321-BAT1

 
ELEKTRONICZNA REWOLUCJA W WODOCIĄGACH PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 lutego 2019 11:36

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że zostało zakończone wdrożenie „Zintegrowanego systemu informatycznego”.

 

W miesiącu lutym 2019 r. przystępujemy do wymiany wodomierzy, na wodomierze z modułami radiowymi umożliwiającymi zdalny odczyt.

 

Zapraszamy wszystkich do składania oświadczeń, wyrażających zgodę na stworzenie konta i prowadzenie rozliczeń w formie elektronicznej.

 

Formularze można pobrać poniżej oraz ze strony internetowej www.bytomodrz.zakladkomunalny.com lub w siedzibie ZGK przy ul. Młyńskiej 15.

 

 
Dzień Kobiet 2019 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 lutego 2019 09:58

20190302-DZIEŃKOBIET-PLAKAT1

 
PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIELORODZINNE PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 lutego 2019 15:07

PRZETARG

NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIELORODZINNE

Na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Bytom Odrzański przy ul. Witosa, oznaczonej nr działki 955/10 o pow. 1,3120 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr ZG1N/00020106/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wydzierżawianą nieruchomość. Teren o funkcji mieszkaniowo-usługowej z przewagą zabudowy wielorodzinnej.

Przetarg jest ograniczony ze względu na sposób zagospodarowania nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń i hipotek.

Na podstawie art. 231 kodeksu cywilnego istnieje możliwość sprzedaży części nieruchomości na rzecz dzierżawcy w przypadku każdorazowego wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z w/w budynku.

 WARUNKI  PRZETARGU

  1. Przetarg odbędzie się 12 marca 2019r. o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1.
  2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 19.680,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł) netto plus 23 % podatku VAT.
  3. Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  4. Wadium w wysokości 1968,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem zł) należy wpłacić  na  konto Gminy Bytom Odrzański nr 46 96740006 0010 0023 0739 0001 B.S. w Bytomiu Odrzańskim w takim terminie, aby najpóźniej w dniu       07 marca 2019r. wymagana kwota znajdowała się na koncie.
  5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a uczestnikowi, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
  6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta najpóźniej w terminie 30 dni od daty przetargu.
  7. W przypadku uchylania się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Burmistrza, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Bytom Odrzański.
  8. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
  9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej 1 % postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  10. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 68-3884022).

Bytom Odrzański, dnia 12.02.2019r.

 
PRZETARG NA BASEN W BYTOMIU ODRZAŃSKIM PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 lutego 2019 15:05

PRZETARG

 NA BASEN W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości – „BASEN MIEJSKI” w Bytomiu Odrzańskim.

I. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 967 o powierzchni 1,1506 ha położona na terenie miasta Bytom Odrzański, zabudowana niecką basenu, budynkiem przebieralni, ogrodzeniem z siatki i półfabrykatów, drogą dojazdową i chodnikiem oraz boiskiem do siatkówki plażowej. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 58179.Teren ten zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia basenu rekreacyjnego- ogólnodostępnego oraz małej gastronomii. Każdy z uczestników ma prawo przed złożeniem oferty do zapoznania się ze stanem nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, roszczeń i zobowiązań.

Więcej…
 
Aplikacja RSO PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 stycznia 2019 11:14

Pismo Artura Wójtowicza, Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lubuskim Urządzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., dotyczące aplikacji mobilnej RSO, którą można pobrać w sklepach z aplikacjami na najbardziej rozpowszechnione systemy operacyjne (Android, iOS, Windows Phone).

Załączniki:
Pobierz ten plik (InformacjaRSO.docx)InformacjaRSO.docx[ ]16 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 29