Projekt uchwały w sprawie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji (1)