Wiatr w żagle - podsumowanie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 września 2011 13:22

W środę 31 sierpnia 2011r w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bytomiu Odrzańskim  odbyło się spotkanie będące podsumowaniem i jednocześnie zakończeniem projektu pn. ”Wiatr w żagle”- podniesienie kwalifikacji mieszkańców Gminy Bytom Odrzański współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego  przez Gminę Bytom Odrzański, który rozpoczął się 1 marca 2011r.Grupą docelową objętą działaniami tego projektu była 20-osobowa grupa mieszkańców Gminy Bytom Odrzański  w wieku 15-26lat, w tym 9 dziewcząt i 11 chłopców. Celem projektu było 6-miesięczne  szkolenie umożliwiające zdobycie patentu żeglarza jachtowego, pozwalającego na samodzielne prowadzenie jachtów żaglowych po  wodach śródlądowych(rzeki i jeziora)bez ograniczeń.

Edukacyjne zajęcia żeglarskie realizowane były popołudniami i w weekendy zarówno  na akwenie portu w Bytomiu Odrzańskim jak i na jeziorze Sławskim. Zajęcia prowadził instruktor-Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego p. Michał Lang, a pomagał mu Młodszy Instruktor Żeglarstwa p. Grzegorz Steciąg. Podczas 2-dniowych wyjazdów szkoleniowych nad jezioro Sławskie wszyscy uczestnicy projektu mieli zapewniony dojazd, wyżywienie, nocleg, czarter jachtów oraz ubezpieczenie.  W ramach projektu zakupiono dwie łodzie wiosłowe(4-osobowe typu kanu), które posłużyły do nauki wiosłowania podczas szkolenia praktycznego w porcie Bytom Odrz. , a które w przyszłości będą wykorzystywane  w działaniach miejscowego środowiska wodniackiego, m.in. harcerskich drużyn wodnych i  sekcji modelarskiej przy Stowarzyszeniu ”Przystań”, podczas imprez masowych organizowanych nad Odrą.

Po wielu godzinach szkolenia i ćwiczeń podstawowych manewrów jachtem żaglowym, a niejednokrotnie żeglowaniu przy silnym wietrze i w deszczu, nadszedł czas na dawno oczekiwany egzamin żeglarski, który także był sfinansowany ze środków Unii Europejskiej,a  który przeprowadziła komisja egzaminacyjna  z Lubuskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Wynik pozytywny uzyskało 19 uczestników szkolenia, co stanowi 95% zdawalności, tj. o 20% więcej niż wynikało to z założeń projektu! Tym  samym, dzięki temu projektowi unijnemu, wzrosła liczba wykwalifikowanych żeglarzy, którzy powiększą i zaktywizują jeszcze bardziej bytomskie środowisko wodniackie. Większa świadomość osób kierujących jednostkami pływającymi to także większe bezpieczeństwo na wodzie, co nie jest bez znaczenia w chwili, gdy rozwija się turystyka rzeczna nad Odrą nie tylko w Bytomiu Odrzańskim, ale i w innych nadodrzańskich miejscowościach.

Ci, którzy będą chcieli pogłębić swą wiedzę żeglarską, będą mogli  szkolić się na kolejny patent żeglarski, pozwalający już na samodzielne żeglowanie po morzu albo po nabyciu odpowiedniego doświadczenia, przejść szkolenie na Młodszego Instruktora Żeglarstwa i pod okiem Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego uczyć kolejnych adeptów żeglarstwa.

Na spotkaniu podsumowującym projekt  pokazana została prezentacja multimedialna, która przypomniała niesamowite wrażenia ze szkolenia. Można było też zobaczyć często trudne początki żeglowania i trud z przyswojeniem ogromu materiału jaki był niezbędny do pozytywnego zdania egzaminu. Kadra projektu zadbała również o podtrzymanie tradycji żeglarskiej i przygotowała chrzest żeglarski, na którym para królewska mórz i oceanów, a także wód szuwarowo-bagiennych i kałuż wszelakich: Neptun i Prozerpina, nadała każdemu nowicjuszowi  nowe imię wodniackie.

Następnie głos zabrał Burmistrz Bytomia Odrzańskiego p. Jacek Sauter , który wyraził zadowolenie, że bytomska młodzież swą aktywnością potwierdziła celowość realizacji tego typu projektów i pogratulował zdobycie pierwszych uprawnień żeglarskich.  Na zakończenie koordynatorzy projektu: p. Katarzyna Zielonka i p. Adam Marcinkowski wręczyli wszystkim uczestnikom projektu pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa oraz drobne upominki. Na wszystkich też czekał poczęstunek, po którym  nastąpiło pożegnanie, ale zarazem padły deklaracje spotkania się w kolejnym sezonie żeglarskim.

Poprawiony: wtorek, 13 września 2011 13:36