OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 listopada 2010 15:47

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 04 listopada 2010 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Listom kandydatów  komitetu  wyborczego, o których mowa w art. 64o  ust. 7 pkt 1 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw,  przyznano następujący numer:

Lista nr 13 – Komitet Wyborczy Wyborców Miłośników Bytomia Odrzańskiego

Listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust.7 pkt 2 w wyniku przeprowadzonego w dniu 4 listopada 2010 r. losowania przyznano następujące numery:

Lista nr 14 – Komitet Wyborczy Wyborców Zofia Jolanta Fudali

Lista nr 15 – Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/ - /Jan Gryziec