Sprzedaż lokali użytkowych Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 11 maja 2018 13:44

Stanowisko Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: gospodarowania lokalami użytkowymi na terenie miasta Bytom Odrzański.

 

 

Kierując się zasadami racjonalnej gospodarki lokalami użytkowymi, walorami historycznymi miasta, sytuacją gospodarczą mieszkańców i zamiarem ożywienia zabytkowego Rynku, Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim przyjmuje stanowisko w sprawie gospodarowania wolnymi lokalami użytkowymi administrowanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim:

1. wolne lokale użytkowe, Gmina będzie mogła sprzedać, jeżeli lokal nie jest używany na podstawie umowy najmu przez okres kolejnych 12 m-cy i po przeprowadzeniu minimum 5 przetargów z wynikiem negatywnym na najem, z tym że ostatni przetarg musi się odbyć w ostatnim miesiącu ww. okresu.

2. po spełnieniu przesłanek określonych w pkt.1 lokal przeznaczony zostanie do sprzedaży. Sprzedaż wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską.

3.1. przy zawieraniu umów najmu administrator zagwarantuje najemcy prawo remontowania lokali i dokonywania nakładów na lokal.

3.2. Zakres prac remontowych i nakładów finansowych wymaga zgody   Dyrektora ZGK.

3.3. uzyskanie zgody daje najemcy prawo do zwrotu kosztów i nakładów finan- sowych poniesionych na lokal z uwzględnieniem amortyzacji z zastrzeżeniem pkt.4.

4.1 gmina gwarantuje najemcy 12 m-czny okres wypowiedzenia umowy   wyłącznie wtedy, gdy gmina wypowie umowę bez podania przyczyn.

4.2. poniesione przez najemcę nakłady finansowe zostaną zwrócone po uwzględnieniu amortyzacji tylko w przypadku wypowiedzenia umowy przez gminę.

Poprawiony: piątek, 11 maja 2018 14:00