Informacja Zespołu Szkół Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 marca 2012 11:16

Zespół  Szkół  im.  J.  Wybickiego  w  Bytomiu  Odrzańskim  ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  roboty  budowlane.  Przedmiotem  zamówienia  są:  „Roboty remontowe  korytarzy  i  klatek  schodowych  w  prawym  skrzydle  budynku  szkoły  przy ul.  Kościelnej  9  w  Bytomiu  Odrzańskim.  Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia  dostępna  jest  na  stronie www.zsbo.home.pl  (zakładka  zamówienia publiczne).

Poprawiony: czwartek, 08 marca 2012 14:45