Home
Informacja o przeprowadzeniu głośnej próby syren alarmowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 czerwca 2018 00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca br. w godzinach 12.00-12.30, na obszarze Gminy Bytom Odrzański, przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:

- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3 min

- odwołanie alarmu.- ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

Poprawiony: wtorek, 19 czerwca 2018 07:24
 
IX PUCHAR POLSKI ZACHODNIEJ W RATOWNICTWIE WODNYM I DZIAŁANIACH PRZECIWPOWODZIOWYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 czerwca 2018 08:54

IXPPZ

Załączniki:
Pobierz ten plik (Regulamin.doc)Regulamin IX PPZRWiDP[ ]3313 Kb
Poprawiony: poniedziałek, 11 czerwca 2018 09:06
 
Sprzedaż lokali użytkowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 11 maja 2018 13:44

Stanowisko Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: gospodarowania lokalami użytkowymi na terenie miasta Bytom Odrzański.

 

 

Kierując się zasadami racjonalnej gospodarki lokalami użytkowymi, walorami historycznymi miasta, sytuacją gospodarczą mieszkańców i zamiarem ożywienia zabytkowego Rynku, Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim przyjmuje stanowisko w sprawie gospodarowania wolnymi lokalami użytkowymi administrowanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim:

1. wolne lokale użytkowe, Gmina będzie mogła sprzedać, jeżeli lokal nie jest używany na podstawie umowy najmu przez okres kolejnych 12 m-cy i po przeprowadzeniu minimum 5 przetargów z wynikiem negatywnym na najem, z tym że ostatni przetarg musi się odbyć w ostatnim miesiącu ww. okresu.

2. po spełnieniu przesłanek określonych w pkt.1 lokal przeznaczony zostanie do sprzedaży. Sprzedaż wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską.

3.1. przy zawieraniu umów najmu administrator zagwarantuje najemcy prawo remontowania lokali i dokonywania nakładów na lokal.

3.2. Zakres prac remontowych i nakładów finansowych wymaga zgody   Dyrektora ZGK.

3.3. uzyskanie zgody daje najemcy prawo do zwrotu kosztów i nakładów finan- sowych poniesionych na lokal z uwzględnieniem amortyzacji z zastrzeżeniem pkt.4.

4.1 gmina gwarantuje najemcy 12 m-czny okres wypowiedzenia umowy   wyłącznie wtedy, gdy gmina wypowie umowę bez podania przyczyn.

4.2. poniesione przez najemcę nakłady finansowe zostaną zwrócone po uwzględnieniu amortyzacji tylko w przypadku wypowiedzenia umowy przez gminę.

Poprawiony: piątek, 11 maja 2018 14:00
 
Dzień Dziecka 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 maja 2018 10:49

Plakat - A3 v2 proc

 
Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin w działalności pozarolniczej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 maja 2018 14:13

Szkolenie-srodkiochronyroslin

 
Dentobus PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 02 maja 2018 12:19

8 maja dentobus-850x478 proc (wtorek) w godz. 900-1400 przy Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej będzie stacjonował DENTOBUS, w którym w ramach programu NFZ będą wykonywane przeglądy stomatologiczne oraz leczenie zachowawcze i profilaktyczne uczniom szkoły i przedszkola. UWAGA! Dziecko musi mieć zgodę rodziców!

 
Zapraszamy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 kwietnia 2018 09:45

OPOWIEDZ MI MOJA OJCZYZNO"

INSCENIZACJA PATRIOTYCZNA

 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Bytomia Odrzańskiego, szczególnie rodziców, babcie oraz dziadków uczniów na inscenizację patriotyczną w wykonaniu naszej młodzieży szkolnej.

Dom Kultury, czwartek 26.04.2018, godz. 17.30

2018.04.26 - KONSTYTUCJA 3 MAJA - PLAKAT

Poprawiony: środa, 25 kwietnia 2018 09:50
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 kwietnia 2018 09:17

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim ogłasza konkurs ofert na prowadzenie stołówki szkolnej lub dostarczanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim od dnia 1 września 2018r. (szacunkowa liczba obiadów 80 sztuk).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 388 41 49 w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze.

Oferenci mogą zapoznać się z warunkami lokalowymi po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 10 maja 2018r. w sekretariacie szkoły (ul. Kościelna 9, 67-115 Bytom Odrzański). Rozmowy z oferentami odbędą się w dn. 11.05.2018r., w gabinecie dyrektora szkoły (godziny spotkań zostaną ustalone w kontakcie telefonicznym).

Oferta powinna zawierać:

  1. Opis koncepcji prowadzenia działalności (w tym proponowana cena obiadu i dzierżawy);
  2. Informacje o dotychczasowym doświadczeniu w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej;
  3. Przykładowe jadłospisy (zgodne z aktualnym stanem prawnym);
  4. Referencje (mile widziane);
  5. Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu

Dyrektor Szkoły Podstawowej

/-/ Stefania Mirecka

 
Komunikat skierowany do hodowców trzody chlewnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 kwietnia 2018 09:19

 

UWAGA! Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzane będą w każdym gospodarstwie utrzymującym świnie!!!

Kontroli podlegać będą zagadnienia bioasekuracji i zagadnienia z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Niespełnienie wymagań wiąże się z wydaniem decyzji o nakazie zabicia lub uboju świń i zakazie ich utrzymywania w gospodarstwie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje, że weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U2018,poz.360).

Świnie muszą być trzymane w oddzielnych pomieszczeniach, przed wejściem i wyjściem muszą być wyłożone i systematycznie nasączane maty dezynfekcyjne.

Nowe przepisy nakazują karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.

Obowiązkowe jest prowadzenie dokumentacji:

1.            rejestr środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa

2.            rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie

3.            spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu

Konieczne jest mycie i odkażanie rąk, czyszczenie i odkażanie obuwia, stosowanie odzieży ochronnej, a także czyszczenie i odkażanie narzędzi i sprzętu używanego do obsługi trzody.

Wybieg dla świń utrzymywanych w systemie otwartym musi być zabezpieczony podwójnym ogrodzeniem.

Zakazane jest wnoszenie i wwożenie na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Zakazane jest także wykonywanie czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Przykładowe wzory rejestrów i więcej informacji na stronie www.piwnowasol.pl

 
Nabór urzędników wyborczych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 marca 2018 13:21

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze prowadzi nabór na stanowisko urzędnika wyborczego. Więcej informacji w naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.bytomodrzanski.pl/index.php/wybory/79-wybory-samorzdowe-2018/915-2018-03-29-11-19-50

Poprawiony: czwartek, 29 marca 2018 13:23
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 45