Home
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 listopada 2010 15:38

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

z dnia 4 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Wyborczy Nr 1

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

BARAN Mateusz Paweł, lat 22, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

DOBRYCHŁOP Ryszard, lat 52, zam. Bytom Odrzański

2.

WOŹNIAK Piotr Andrzej, lat 32, zam. Bytom Odrzański

3.

KOWALSKA Czesława Genowefa, lat 58, zam. Bytom Odrzański

Okręg Wyborczy Nr 2

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

MICHALSKA-TREŚCIŃSKA Justyna Joanna, lat 33, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

SZCZYGIEŁ Ryszard, lat 64, zam. Bytom Odrzański

2.

NIŻNIKOWSKI Leszek Kazimierz, lat 54, zam. Bytom Odrzański

3.

CHMIELEWSKI Andrzej, lat 48, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 14 – KWW ZOFIA JOLANTA FUDALI

1.

FUDALI Zofia Jolanta, lat 44, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY POLSKA P.

1.

HAJZLER Jan, lat 52, zam. Bytom Odrzański

Okręg Wyborczy Nr 3

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

KOPIECKI Marek Robert, lat 43, zam. Bytom Odrzański

2.

MARSZYCKI Tomasz Stanisław, lat 33, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

TELEGA Arkadiusz Rafał, lat 36, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

KONSEWICZ Franciszek, lat 66, zam. Bytom Odrzański

2.

MASZTALER Jerzy Stefan, lat 54, zam. Bytom Odrzański

3.

ZIELONKA Katarzyna, lat 46, zam. Bytom Odrzański

Okręg Wyborczy Nr 4

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

GÓRECKI Mariusz, lat 39, zam. Bytom Odrzański

2.

PERSZKE Piotr Andrzej, lat 41, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

GIEMZA Elżbieta Wiesława, lat 55, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

GORAJ Marek Tomasz, lat 34, zam. Bytom Odrzański

2.

RAPKE Ryszard Wacław, lat 51, zam. Bytom Odrzański

3.

DUBER Tomasz, lat 31, zam. Bytom Odrzański

Okręg Wyborczy Nr 5

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

RADOSZ Czesław, lat 55, zam. Bodzów

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

STĘPIEŃ Tadeusz Janusz, lat 57, zam. Bodzów

Okręg Wyborczy Nr 6

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

DOMAGAŁA Celina, lat 54, zam. Królikowice

Okręg Wyborczy Nr 7

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

TKACZYK Lilla Dorota, lat 45, zam. Wierzbnica

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Jan Gryziec

Poprawiony: czwartek, 04 listopada 2010 15:41
 
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 03 listopada 2010 12:35

KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolitych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190), Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej na obszarze jej właściwości, przyznaje numery:

- dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym.

Numery, o których mowa wyżej, Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim przyznaje w drodze losowania.

Przyznanie numerów odbędzie się w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 8) w dniu 4 listopada 2010 r. o godz. 1300.

Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Bytomiu Odrzańskim oraz umieszczenie na stronie internetowej.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Jan Gryziec

 
Uchwała Nr 5/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 października 2010 13:06

Uchwała Nr 5/10

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 28 października 2010 roku

o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata

na Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku został zarejestrowany tylko jeden kandydat na Burmistrza Bytomia Odrzańskiego:

Jacek SAUTER

zgłoszony przez KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ..

2. Wybory bezpośrednie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru burmistrza dokona Rada Miejska.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

Zastępca Przewodniczącego

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Bytomiu Odrzańskim

/-/ Ryszard Ryczkowski

 
Uchwała Nr 4/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 października 2010 13:03

Uchwała Nr 4/10

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim uchwala, co następuje:

§ 1. Sporządza się następującą listę kandydatów na Burmistrza Bytomia Odrzańskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:

1.

SAUTER Jacek, lat 49, wykształcenie wyższe, zam. Bytom Odrzański

zgłoszony przez KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

nie należy do partii politycznej

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego

/-/ Ryszard Ryczkowski


Członkowie:

1)

/-/ Danuta Iskra


2)

/-/ Michał Kawaler


3)

/-/ Renata Lenart


4)

/-/ Marta Sowula


 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 23 października 2010 00:16

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 23 października 2010 roku

w sprawie: przedłużenia terminu rejestracji list kandydatów  na radnych do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

W związku z niezgłoszeniem, w terminie przewidzianym do zgłaszania list kandydatów na radnych, tj. do dnia 22 października 2010 roku do godz. 24.00, co najmniej dwóch list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 5, 6 i 7 do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku, Miejska Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.), w·z·y·w·a Pełnomocników Komitetów Wyborczych do dokonywania dalszych zgłoszeń list kandydatów na radnych w terminie do dnia  28 października 2010 roku do godz. 24.00.

Zgłoszenia list kandydatów można składać do Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, pok. nr 8  w dniach:

25 - 27 października 2010 r. w godz.14.00 -15.00

28 października 2010 r. w godz.14.00 -24.00.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
(-) Jan Gryziec

Poprawiony: poniedziałek, 25 października 2010 11:44
 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 października 2010 14:59

U W A G A

Informuję, iż siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej
w Bytomiu Odrzańskim mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim  przy ul. Rynek 1 - pokój nr 8, nr tel. 68 3884022.

 

Miejska Komisja Wyborcza w składzie:

Gryziec Jan

Ryczkowski Ryszard

Iskra Danuta

Kawaler Michał

Lenart Renata

Lik Wiktor

Sowula Marta

- przewodniczący

- z-ca przewodniczącego

- członek

- członek

- członek

- członek

- członek

 

będzie pełniła dyżury w dniach roboczych od 14 do 21 października 2010 roku w godz.14.oo-15.oo oraz
w dniu 22 października 2010 roku w godz.14.oo-24.oo.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

(-) Jan Gryziec

Poprawiony: środa, 20 października 2010 08:40
 
Zmiana adresu strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 października 2010 09:16

Informujemy, że od dzisiaj, tj. 4 października 2010 r., zmienił się adres Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim na www.bip.bytomodrzanski.pl.

Poprzednią, juz nie aktualizowaną, wersję Biuletynu można jeszcze przez 3 miesiące oglądać pod dotychczasowym adresem www.bytom.sbip.pl.

 
Projekt Planu Ochrony Obszaru NATURA 2000 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 września 2010 11:58

Zaproszenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność na terenie gminy Bytom Odrzański w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, do wzięcia udziału w pracach związanych ze sporządzeniem projektu Planu Ochrony Obszaru NATURA 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry. Spotkanie odbędzie się 7 października 2010 r. o godz. 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Poprawiony: czwartek, 23 września 2010 12:03
 
Galeria "Pod regałem" zaprasza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 września 2010 07:14

Galeria „Pod regałem"
w Bibliotece Publicznej w Bytomiu Odrzańskim
zaprasza
na otwarcie wystawy

„Pejzaż polski bytomskiego Nikifora”

– Stanisław Malarz

30 września (czwartek) 2010 r. godz. 17.00

 

Poprawiony: środa, 15 września 2010 10:46
 
Konsultacje społeczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 września 2010 12:35

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Poprawiony: wtorek, 14 września 2010 12:48
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 następna > ostatnia >>

Strona 45 z 46