Home
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 stycznia 2012 11:15
Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.
Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Więcej…
 
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 stycznia 2012 11:26

1.    Informacja dla mieszkańców.baner_odpady

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują uchwalone w dniu 1 lipca 2011r. przez Sejm RP zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, do tych które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Zasadniczym zmianom, poprzez stopniowe wprowadzanie nowego systemu, ulegnie sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również finansowania kosztów transportu odpadów, ich zagospodarowania i administracji systemem.

Załączniki:
Pobierz ten plik (ulotka.jpg)Ulotka[ ]157 Kb
Pobierz ten plik (DokumentyDlaPrzedsiebiorcow.zip)Dokumenty dla przedsiębiorców[ ]8 Kb
Poprawiony: wtorek, 10 stycznia 2012 11:37
Więcej…
 
Zaczyna się gra o lepsze życie. Szlachetna Paczka 2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 grudnia 2011 11:26

Zaczyna się gra o lepsze życie.

Szlachetna Paczka 2011

Poza Twoim domem jest świat, w którym tysiące rodzin przegrywa swoje życie. Do przerwy! Dziś możesz pomóc im wygrać.

Zrób Paczkę. Dokonaj wpłaty.

19 listopada ruszyła XI edycja SZLACHETNEJ PACZKI. Na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl uruchomiona zostanie baza rodzin czekających na pomoc. Przez trzy tygodnie każdy będzie mógł wybrać jedną z nich i specjalnie dla jej członków przygotować wyjątkową PACZKĘ na Boże Narodzenie. Akcję można też wesprzeć finansowo poprzez wpłaty na konto akcji  lub wysłanie charytatywnego SMS o treści PACZKA pod nr 75465 (5 PLN + Vat).

 

Poprawiony: poniedziałek, 05 grudnia 2011 11:28
Więcej…
 
Komunikat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 listopada 2011 13:49

Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Więcej…
 
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bytomia Odrzańskiego - Etap II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 listopada 2011 08:56

Za Tygodnikiem KRĄG:

Prace nad dokończeniem budowy wału przeciwpowodziowego o długości 2 km, od ul. Łąkowej aż do oczyszczalni ścieków, ruszyła w połowie ub. roku. W środę 26 października wał został uroczyście otwarty. – Z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy pierwszym miastem w województwie, które w pełni jest zabezpieczone przed powodzią. W pełni, ale nie w 100 procentach, bo mamy jeszcze cztery budynki od strony ul. Głogowskiej, które mogą być zagrożone. Niemniej ta inwestycja powoduje, że Bytom jest tak bezpieczny jak nigdy dotąd – mówił stojąc na wałach burmistrz Jacek Sauter, chyba najszczęśliwszy włodarz gminy leżącej nad środkową Odrą. Od zawsze powtarzał, że zabezpieczenie powodziowe to sprawa priorytetowa. Podniosłość chwili była tak duża, że Sauter założył czerwony krawat, co jest u niego rzadkością.

Poprawiony: środa, 09 listopada 2011 09:04
Więcej…
 
Zaproszenie dla pracodawców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 listopada 2011 10:34

W imieniu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
zapraszamy Państwa na bezpłatne seminarium informacyjne poświęcone tematowi finansowania działalności gospodarczej:

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE I ROZWINIĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Spotkanie odbędzie się 
09 listopada 2011 o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim

Program spotkania:

10.00 Przywitanie gości
Jacek Sauter, burmistrz Miasta Bytom Odrzański

10.10 Działania Starostwa Powiatowego na rzecz rozwoju powiatu nowosolskiego
Barbara Wróblewska, wicestarosta powiatu nowosolskiego

10.30 Fundusz UE na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej
Łukasz Rut, OPZL

11.05 Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Halina Pydzik, Kierownik LFP

11.35 Lubuski Fundusz Pożyczkowy w powiecie nowosolskim
Patrycja Izydorek, LFP

11.50 Dyskusja

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 08 listopada 2011
pod numerem telefonu 68 356 94 32, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego w Gminie Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 października 2011 07:55

Tytuł projektu:     "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego w Gminie Bytom Odrzański

Beneficjent:          Gmina Bytom Odrzański

Priorytet:              IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:            9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:       9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III dla co najmniej 35% uczniów uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Bytomiu Odrz.

Cele szczegółowe: podniesienie umiejętności w zakresie czytania  i pisania, podniesienie umiejętności matematycznych, podniesienie poziomu poprawnej wymowy przez zajęcia logopedyczne, podniesienie umiejętności komunikacji przez zajęcia socjoterapeutyczne – terapia poprzez teatr, nabycie nawyku poprawnej postawy poprzez zajęcia korygujące te wady przez dzieci  uczące się w klasach I-III w Zespole Szkół Gminy Bytom Odrzańskim z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione do realizacji tych zajęć.

Poprawiony: środa, 12 września 2012 09:43
Więcej…
 
DODATKOWE ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 100 ZŁ DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 października 2011 13:43

W dniu 4 października 2011 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć w tut. Urzędzie Miejskim (pok. Nr 13) wniosek o przyznanie ww. pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Poprawiony: poniedziałek, 10 października 2011 13:47
 
Spotkanie miłośników pływania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 września 2011 07:44

Skipp W czerwcu odbył się polsko - niemiecki spływ skipperów (zdjęcia ze spływu można obejrzeć TUTAJ). Owocem tego rejsu jest dokładna mapa odcinka Odry od Bytomia Odrzańskiego do Eisenhuettenstadt . W dniu 15 października 2011r.  na terenie mariny w  Bytomiu Odrzańskim  odbędzie się spotkanie miłośników pływania związane z promocją nowej mapy. Na spotkaniu będzie autor mapy, który omówi i przedstawi nową mapę. Zapraszamy wszystkich motorowodniaków i miłośników pływania . Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie nową mapę .

Zapraszam wszystkich wodniaków do udziału w spotkaniu .

  1. Początek spotkania  godz. 11.00
  2. Parada łodzi motorowych godz.12.30
  3. Wspólne ognisko  godz.15.00

Kontakt :

Wiktor Roznarowicz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 503 069 850

Poprawiony: piątek, 30 września 2011 07:53
 
XV Zawody Modeli Pływających PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 września 2011 12:10

Piękna słoneczna wrześniowa pogoda przywitała  sympatyków modelarstwa szkutniczego , którzy wzięli udział w XV Zawodach Modeli Pływających w Bytomiu Odrzańskim na terenie Basenu Miejskiego. Tym razem gościliśmy 21 zawodników z różnych środowisk modelarskich ,a w szczególności z: Zielonej Góry, Nowej Soli, Słubic i naturalnie Bytomia Odrzańskiego, gdzie reprezentacja gospodarzy stanowiła najliczniejszą  i najmłodszą grupę. To cieszy najbardziej, gdyż to dzięki najmłodszej młodzieży możemy być spokojni, że nie zabraknie nam następców… Przez te piętnaście lat od kiedy zawody modelarskie organizowane są w Bytomiu Odrzańskim, niejedni zawodnicy biorąc w nich udział jako młodzicy, teraz wydorośleli, pożenili, a jednocześnie nadal startują w naszych zawodach!  Jak co roku  zawody pod względem technicznym przygotowali harcerze-wodniacy z 12 Harcerskiej Drużyny Wodnej ”BRYG”, w tym Mariusz Zwoliński i jego wachta.

Poprawiony: poniedziałek, 19 września 2011 13:15
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 następna > ostatnia >>

Strona 43 z 48