Bodzów PDF Drukuj Email
Sołectwa
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 listopada 2009 14:22

 


BODZÓW

Besau 1300
Bosau 1791
Friedrichslager 1938
Biazów 1945

 

Pierwsze wzmianki o Bodzowie pochodzą z 1305 r., kiedy wieś należała do dóbr kościelnych biskupstwa wrocławskiego. Kolejne wzmianki o miejscowości pojawiły się w 1360 r., w tym czasie Bodzów był już własnością rycerską, która terytorialnie należała do królewskiej (czeskiej) części księstwa głogowskiego. W 1450 r. właścicielem swi był Friedrich Phul. Na początku XVI stulecia bodzów stał się własnością Nicela Schawrke, który figuruje jako właściciel jeszcze w połowie stulecia. Prowdopodobnie już wtedy wykształcił się podział wsi na dwie części - dolną i górną. W 1791 r. w części górnej znajdował się wiatrak i folwark, zamieszkiwało 131 osób. Dolna część z wiatrakiem i 102 mieszkańcami należała do rodziny von Kupperwolf. W 1845 r. właścicielem Bodzowa był major Kampz, we wsi zamieszkiwało 258 osób, znajdowały się 2 folwarki, gorzelnia i 2 wietraki. Około 1854 r. majątek wszedł w skład dóbr rodziny von Kassel z pobliskich Sobolic. W tym czaasie powstały nowe zabudowania folwarku, który specjalizował się w produkcji buraka cukrowego. Surowiec przetwarzany był w miejscowej cukrowni. W końcu XIX w. uruchomiono również browar. W 1927 r. wieś liczył 258 mieszkańców. W latach 30. XX wieku władze niemieckie dokonały zmiany nazwy miejscowości - Friedrichslager. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od obozu wojsk pruskich Fryderyka II, który założono przed oblężeniem twierdzy głogowskiej na początku 1741 r. Ostatnim przed II wojną światową właścicielem Bodzowa był Silvius von Kessel. W 1939 r. w zabudowaniach folwarku funkcjonował niewielki obóz dla polskich jeńców wojennych. Później do wsi przywieziono jeńców francuskich i radzieckich, którzy pracowali w gospodarstwach rolnych do końca wojny. Po zakończeniu wojny w miejscowych folwarkach mieściło się Państwowe Gospodarstwo Rolne, które zlikwidowano na poczatku lat 90. XX w. W końcu stulecia wieś przyłączono do gminnej sieci wodociągowej, przeprowadzono telefonizację. W 2002 r. w miejscowości znajdowało się 26 domostw i zamieszkiwało 103 osoby.

Za: Tomasz Andrzejewski "Miejscowości powiatu nowosolskiego - Rys historyczny"