Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego w Gminie Bytom Odrzański - sprawozdanie za I półrocze PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 lutego 2013 09:06

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE

 

z przebiegu projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego w Gminie Bytom Odrzański

w roku szkolnym 2012/2013- semestr pierwszy

     Na koniec roku szkolnego 2011/2012 zakończyli udział w projekcie uczniowie klas pierwszych i w obecnym roku szkolnym 2012/2013 zrekrutowaliśmy do projektu 21 osób z klas pierwszych na podstawie opinii z PPP oraz na podstawie kart z przedszkola, uwzględniając opinie nauczycieli wychowawców. Z dniem 10.09.2012r. zrezygnowały z projektu dwie uczennice z klasy III a, gdyż wada postawy uległa poprawie i lekarz ortopeda nie zalecił dalszych ćwiczeń korekcyjnych. W miejsce tych uczennic doszły 2 uczennice z klasy II a.

 

W związku z powyższym w projekcie uczestniczą:

I-                   Uczniowie klas pierwszych- 21uczniów, w tym Dz. 5 i Chł. 16   Dojeżdżających: 3 osoby / 1 dz. – 2 chł /

II-                Uczniowie klas drugich-22osoby Dz-7-Chł-15  

Dojeżdżających: 5 osób / 1 dz. – 4 chł./

III-             Uczniowie klas trzecich -24osoby- DZ-10 Chł 14

Dojeżdżające: 6 osób / 2dz- chł. 4/

Uczestnicy wg zajęc:

1. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

-21osób/ 6dz-15chł /

2.Zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi

-20 osób /6dz-13chł /

3. Zajęcia dla uczniów z wadami wymowy

 - 20osób /3dz-17chł /

4. Zajęcia dla uczniów mających trudności w zachowaniu- socjoterapia poprzez teatr

     - 16 osób- 6dz- 10chł

5. Zajęcia dla uczniów z wadami postawy- gimnastyka korekcyjna z elementami

   muzykoterapii

 - 24 osoby / 11dz. – 13 chł./

     Niektórzy uczniowie zrezygnowali z udziału w projekcie, i na ich miejsce zapisano uczniów z list rezerwowych do tych zajęć, gdzie było to możliwe. Zależne było to od ilości godzin do zrealizowania do końca roku szkolnego na jednego ucznia. Wykaz taki znajduje się u koordynatora do wglądu.

     Uczniowie przychodzą na zajęcia wg określonego planu zajęć, korzystają z zakupionych pomocy dydaktycznych. Grupy uczniów z zajęć socjoterapeutycznych na koniec semestru przedstawili swoim rodzicom krótkie scenki kukiełkowe i teatru żywego słowa związane z Bożym Narodzeniem. Zajęcia są dokumentowane fotograficznie przez nauczycieli prowadzących.

 W miesiącu październiku została przeprowadzona kontrola zewnętrzna tzw. audyt

z udziałem Komisji Europejskiej EFS, która wykazała wzorowe prowadzenie i przebieg projektu oraz prowadzenie dokumentacji. Koordynator prowadzi projekt nieodpłatnie.

Koordynator projektu

mgr Katarzyna Zielonka

Załączniki:
Pobierz ten plik (Indyw.zip)Sprawozdania z poszczególnych zajęć[ ]208 Kb