Wiatr w żagle - metryczka projektu PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 marca 2011 08:21

INFORMACJA O PROJEKCIE

Metryczka Wniosku:

Tytuł projektu:                                 „Wiatr w żagle”- podniesienie kwalifikacji mieszkańców
Gminy Bytom Odrzański

Beneficjent:                                Gmina Bytom Odrzański

Priorytet:                                IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:                                9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Cele Główne :

Celem ogólnym projektu jest umożliwienie odbycia szkoleń o określonej tematyce 20 osobom, głównie młodzieży od 15 roku życia do 26.r.ż., w tym 7 K z terenu Gminy B. O. przez okres 6 miesięcy począwszy do 01.03.2011r- inauguracja projektu odbyła się w Bibliotece Publicznej w Bytomiu Odrzańskim . Projekt potrwa do 31.08.2011r.

Cel główny-umożliwienie uzyskania do końca projektu patentu żeglarza jachtowego dla 20 osób mieszkańców Gminy B.O.

Cele szczegółowe to: rozpowszechnienie żeglarstwa w Gminie, przygotowanie uczestników do przyszłej pracy- 20 uczestników/ czek, rozwijanie pasji – u 20 uczestników/czek, poszerzanie kwalifikacji – 20 uczestników (czek), rozwijanie własnych zainteresowań uczestników/czek, kreowanie pozytywnych wartości uczestników/czek, zwiększanie tolerancji uczestników/czek, zwiększenie akceptacji przedstawicieli różnych grup społecznych -uczestników projektu

Beneficjenci:

Grupą docelową jest 20 osobowa grupa mieszkańców Gminy B.O. od 15 r.ż do 26 r.ż. w tym(w tym 7-K i 13-M), chcących z własnej inicjatywy przystąpić do projektu. Projekt jest otwarty dla wszystkich K/M./ zwrócenie uwagi na osoby z terenu typowo wiejskiego- 6 osób oraz osoby zagrożone ubóstwem. Wszystkim uczestnikom zapewniamy  dojazd na zajęcia teoretyczne i praktyczne,  wyżywienie oraz opłacamy  egzamin.

Rekrutacja uczestników projektu:

Rekrutacja przeprowadza koordynatora, asystent koordynatora i instruktorzy  uczestniczący w projekcie. Ta część projektu potrwa do 14.03. Taki okres ze względu na wstępnie zdiagnozowaną grupę docelową jest wystarczający. Uczestnicy/czki dowiedzieli się o możliwości udziału w projekcie i terminie rekrutacji z plakatów (25 szt.) umieszczonych na tablicach ogłoszeniowych w Gminie B. O., w Zespole Szkół oraz w sklepach.

Strona internetowa projektu:

Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych, będą umieszczane na bieżąco  na poniższej stronie:  www.mbo.trixy.pl

Koordynator projektu - Katarzyna Zielonka