„Pewny Brzeg”- integracja osób niepełnosprawnych z młodymi mieszkańcami Gminy Bytom Odrzański PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 sierpnia 2010 10:57

SZCZEGÓŁOWY PLAN REALIZOWANYCH ZAJĘĆ

Dotyczy:

Nr wniosku:     WND-POKL.07.03.00-08-065/09
Tytuł projektu: „Pewny Brzeg”- integracja osób niepełnosprawnych z młodymi mieszkańcami

Gminy Bytom Odrzański

Nr konkursu:    1/POKL/7.3/2009

Priorytet:         VII. Promocja integracji społecznej

Działanie :       7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 

Zgodnie z Harmonogramem projektu  dnia 01.06. 2010 r. została przeprowadzona rekrutacja BO.

Wybór instruktorów do realizacji zajęć warsztatowych został poprzedzony konkursem ofert, w wyniku którego wybrano 2 instruktorów  do realizacji zadania 3 i 4 zapisanego we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie.

We wniosku aplikacyjnym zaplanowano udział 25 uczestników, którzy wypełnili ankiety rekrutacyjne i którym rozdano deklaracje do wypełnienia. Stworzono tez listę rezerwową na 2 dodatkowych uczestników, gdyż na rekrutację Przybylo 27 uczestników. W wyniku rekrutacji wśród beneficjentów znalazły się osoby   niepełnosprawne ( 7 osób, w tym 2M i 5K  ), osoby z terenów wiejskich gminy Bytom Odrzański ( 6 osób). W trakcie zajęć / 25.06.2010r./ jedna z osób listy głównej / niepełnosprawna/ zrezygnowała z udziału w projekcie, gdyż się wyprowadziła z Bytomia Odrzańskiego i w jej miejsce weszła pierwsza osoba z listy rezerwowej. Obecnie w projekcie uczestniczy 25 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych

/ 2M i 4 K/ .Uczestników podzielono na trzy grupy i od 04.06.2010r. rozpoczęły się zajęcia.

Na miejsce zajęć dla osób dojeżdżających zorganizowano dowóz i  odwóz , posiłek oraz ubezpieczenie na wyjazdy integracyjne.

Zajęcia modelarskie

Miejsce zajęć  – MGOK siedziba Stowarzyszenia na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych

„Przystań”  przy Al. Złotej Jesieni 1, 67-115 Bytom Odrzański

- przystań jachtowa, ul. Spacerowa, 67-115 Bytom Odrzański

 

L.P.

Data

Czas zajęć

Ilość godzin

Grupa

 

04.06.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz. .

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

 

11.06.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

 

18.06.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

 

25.06.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

 

02.07.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

 

09.07.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

 

16.07.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

 

23.08.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

 

06.08.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

 

13.08.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz.

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

 

20.08.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

27.08.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

03.09.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

10.09.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

17.09.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

24.09.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

01.09.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

08.10.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

15.10.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

29.10.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

I   – 9 osób

II  – 8osób

III  -8osób

 

Zajęcia żeglarskie

Miejsce zajęć  – MGOK siedziba Stowarzyszenia na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych

„Przystań”  przy Al. Złotej Jesieni 1, 67-115 Bytom Odrzański

- przystań jachtowa, ul. Spacerowa, 67-115 Bytom Odrzański

 

L.P.

Data

Czas zajęć

Ilość godzin

Grupa

 

1.

04.06.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz. .

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

 

2.

11.06.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

 

3.

18.06.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

 

4.

25.06.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

 

5.

02.07.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

 

6.

09.07.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

 

7.

16.07.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

 

8.

23.08.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

 

9.

06.08.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

 

10.

13.08.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz.

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób b

 

11.

20.08.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

12.

27.08.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

13.

03.09.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

14.

10.09.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

15.

17.09.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

16.

24.09.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

17.

01.09.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

18.

08.10.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

19.

15.10.2010

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

1 godz.

1 godz.

1 godz

II i III   – 16 osób

I i III     – 17osób

I i II       - 17osób

20.

29.10.2010

Wystawa- podsumowanie projektu

16.00-19.00

3 godz.

25 osób i zaproszeni goście

 

Wyjazdy integracyjne


1. Wyjazd do Wrocławia – Euro Grand Prix Wrocław 2010- 10.07.2010r

Zawody modeli pływających - 25 osób.

 

2. Wyjazd nad Jezioro Sławskie – Lubiatów-  Jacht klub „Chalkos”- zajęcia

praktyczne na wodzie   - 25 osób.