Urząd Miejski
1% - podziel się podatkiem PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 stycznia 2011 14:00

1proc

Kontynuując akcję przekazywania przez mieszkańców gminy 1% podatku dochodowego na cele organizacji pożytku publicznego prosimy o zgłaszanie propozycji instytucji i osób związanych z Bytomiem Odrzańskim mających możliwość otrzymania wsparcia w tej formie.

 
1% - podziel się podatkiem PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 stycznia 2011 14:00

Szanowni Mieszkańcy!
ZOSTAWMY  1%  PODATKU W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą
o przekazanie 1% podatku dochodowego
na rzecz naszych Organizacji Pożytku Publicznego:

  Numer KRS Organizacja Pożytku Publicznego
1 0000022456 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ”
2 0000169865 Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP) z dopiskiem "Koło nr 3 w Bytomiu Odrzańskim"
3 0000037904 Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" z dopiskiem 18438 Filip Twardowski
4 0000325747 Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy z dopiskiem "na leczenie Kordiana Karczewskiego-Sutuły"
5 0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych z dopiskiem "dla OSP w Bytomiu Odrzańskim"
6 0000122979 Miejski Klub Sportowy ODRA
7 0000282625 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego z dopiskiem "Hufiec Nowa Sól ZHP 12 HDW 'Bryg'"
8 0000086210 "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" z dopiskiem "Weronika Ziober"

 

Więcej…
 
Mikołajki 2010 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 listopada 2010 13:15

MIKOLAJ

 
Zbiórka krwi - podsumowanie PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 listopada 2010 12:59

DSC00691 W sobotę 27 listopada br. odbyła sie kolejna zbiórka krwi zorganizowana przez bytomski Klub "HONOROWYCH DAWCÓW KRWI" PCK.

Tym razem przybyło 33 chętnych, z tego 27 zostało zakwalifikowanych i zdało krew.

Wszystkim tym osobom w imieniu potrzebujących dziekujemy i zapraszamy ponownie.

 
Wyniki wyborów samorzadowych 2010 PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 listopada 2010 13:40

Informujemy, że wyniki wyborów do sejmików województw, rad powiattów, rad gmin oraz wójtów/burmistrzów/prezydentóqw miast publikowane są na stronach Państwowej Komisji Wyborczej przedstawione pod adresem: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/080000/080402.html

 
Uchwała Nr 7/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 listopada 2010 15:48

UCHWAŁA  Nr  7/10

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 04 listopada 2010 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz burmistrza, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku, powołuje się dwie obwodowe komisje wyborcze.

§ 2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.

§ 3. 1. Komisje zbierają się na pierwszym posiedzeniu nie później niż w 5 dni od dnia ich powołania.

2. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje burmistrz.

§ 4. Zadania i uprawnienia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych określa art. 14 i art. 20 ww. ustawy.

§ 5. Składy osobowe komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Urzędzie Miejskim i w każdej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Jan Gryziec

Załącznik do uchwały Nr 7/10

Miejskiej Komisji Wyborczej

w  Bytomiu Odrzańskim

z dnia 04 listopada 2010 roku

SKŁADY

obwodowych komisji wyborczych w gminie BYTOM ODRZAŃSKI

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  Nr 1  w Bytomiu Odrzańskim:

 1. Grzesiak Elżbieta        - zam. Bytom Odrzański
 1. Gwarda Marek            - zam. Bytom Odrzański
 1. Kędzierska Marta       - zam. Bytom Odrzański
 1. Kidziak Urszula          - zam. Bytom Odrzański
 1. Kozłowska Beata        - zam. Bytom Odrzański
 1. Mazurkiewicz Roman – zam. Bytom Odrzański
 1. Ogrodniczuk Helena   - zam. Bytom Odrzański
 1. Struś Małgorzata         - zam. Bytom Odrzański

 

OBWODOWA  KOMISJA  WYBORCZA  Nr 2  w Bytomiu Odrzańskim:

 1. Chmielewski Tomasz  – zam. Bytom Odrzański
 1. Choptiany Marianna    -  zam. Bytom Odrzański
 1. Dziubańska Józefa        - zam. Bytom Odrzański
 1. Koresendowicz Paweł  - zam. Bytom Odrzański
 1. Łukaczyński Wojciech – zam. Bytom Odrzański
 1. Maćkowska Edyta        - zam. Bytom Odrzański
 1. Supruniuk Katarzyna    - zam. Bytom Odrzański
 
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 listopada 2010 15:47

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 04 listopada 2010 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Listom kandydatów  komitetu  wyborczego, o których mowa w art. 64o  ust. 7 pkt 1 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw,  przyznano następujący numer:

Lista nr 13 – Komitet Wyborczy Wyborców Miłośników Bytomia Odrzańskiego

Listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust.7 pkt 2 w wyniku przeprowadzonego w dniu 4 listopada 2010 r. losowania przyznano następujące numery:

Lista nr 14 – Komitet Wyborczy Wyborców Zofia Jolanta Fudali

Lista nr 15 – Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/ - /Jan Gryziec

 
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 listopada 2010 15:38

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

z dnia 4 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Wyborczy Nr 1

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

BARAN Mateusz Paweł, lat 22, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

DOBRYCHŁOP Ryszard, lat 52, zam. Bytom Odrzański

2.

WOŹNIAK Piotr Andrzej, lat 32, zam. Bytom Odrzański

3.

KOWALSKA Czesława Genowefa, lat 58, zam. Bytom Odrzański

Okręg Wyborczy Nr 2

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

MICHALSKA-TREŚCIŃSKA Justyna Joanna, lat 33, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

SZCZYGIEŁ Ryszard, lat 64, zam. Bytom Odrzański

2.

NIŻNIKOWSKI Leszek Kazimierz, lat 54, zam. Bytom Odrzański

3.

CHMIELEWSKI Andrzej, lat 48, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 14 – KWW ZOFIA JOLANTA FUDALI

1.

FUDALI Zofia Jolanta, lat 44, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY POLSKA P.

1.

HAJZLER Jan, lat 52, zam. Bytom Odrzański

Okręg Wyborczy Nr 3

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

KOPIECKI Marek Robert, lat 43, zam. Bytom Odrzański

2.

MARSZYCKI Tomasz Stanisław, lat 33, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

TELEGA Arkadiusz Rafał, lat 36, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

KONSEWICZ Franciszek, lat 66, zam. Bytom Odrzański

2.

MASZTALER Jerzy Stefan, lat 54, zam. Bytom Odrzański

3.

ZIELONKA Katarzyna, lat 46, zam. Bytom Odrzański

Okręg Wyborczy Nr 4

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

GÓRECKI Mariusz, lat 39, zam. Bytom Odrzański

2.

PERSZKE Piotr Andrzej, lat 41, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

GIEMZA Elżbieta Wiesława, lat 55, zam. Bytom Odrzański

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

GORAJ Marek Tomasz, lat 34, zam. Bytom Odrzański

2.

RAPKE Ryszard Wacław, lat 51, zam. Bytom Odrzański

3.

DUBER Tomasz, lat 31, zam. Bytom Odrzański

Okręg Wyborczy Nr 5

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

RADOSZ Czesław, lat 55, zam. Bodzów

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

STĘPIEŃ Tadeusz Janusz, lat 57, zam. Bodzów

Okręg Wyborczy Nr 6

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

DOMAGAŁA Celina, lat 54, zam. Królikowice

Okręg Wyborczy Nr 7

Lista nr 13 – KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

1.

TKACZYK Lilla Dorota, lat 45, zam. Wierzbnica

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Jan Gryziec

 
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 03 listopada 2010 12:35

KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolitych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190), Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej na obszarze jej właściwości, przyznaje numery:

- dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym.

Numery, o których mowa wyżej, Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim przyznaje w drodze losowania.

Przyznanie numerów odbędzie się w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 8) w dniu 4 listopada 2010 r. o godz. 1300.

Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Bytomiu Odrzańskim oraz umieszczenie na stronie internetowej.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Jan Gryziec

 
Uchwała Nr 5/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 października 2010 13:06

Uchwała Nr 5/10

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 28 października 2010 roku

o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata

na Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku został zarejestrowany tylko jeden kandydat na Burmistrza Bytomia Odrzańskiego:

Jacek SAUTER

zgłoszony przez KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ..

2. Wybory bezpośrednie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru burmistrza dokona Rada Miejska.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

Zastępca Przewodniczącego

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Bytomiu Odrzańskim

/-/ Ryszard Ryczkowski

 
Uchwała Nr 4/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 października 2010 13:03

Uchwała Nr 4/10

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Bytomiu Odrzańskim uchwala, co następuje:

§ 1. Sporządza się następującą listę kandydatów na Burmistrza Bytomia Odrzańskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:

1.

SAUTER Jacek, lat 49, wykształcenie wyższe, zam. Bytom Odrzański

zgłoszony przez KWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ.

nie należy do partii politycznej

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego

/-/ Ryszard Ryczkowski


Członkowie:

1)

/-/ Danuta Iskra


2)

/-/ Michał Kawaler


3)

/-/ Renata Lenart


4)

/-/ Marta Sowula


 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Strona 28 z 29