Zarządzenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego Drukuj
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 maja 2010 13:38

Zarządzenie nr 8/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego – Kierownika Urzędu

z dnia 4 maja 2010 roku

w sprawie: wyznaczenia na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Na podstawie art.78b ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz.544 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1 1.Wyznaczam na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański słupy i tablice ogłoszeniowe do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w okresie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, w następujących miejscach:

a) miasto Bytom Odrzański:

- słup przy skrzyżowaniu ul.Dworcowej z ul.Mickiewicza,

- tablica przy ul.Dworcowej naprzeciw Komisariatu Policji,

- brama przy ul.Kożuchowskiej – wjazd na podwórko Urzędu Miejskiego.

b) gmina Bytom Odrzański – tablice ogłoszeniowe wskazane przez sołtysów
w miejscowościach: Bodzów, Bonów, Bycz, Drogomil, Królikowice, Małaszowice, Popowo, Tarnów Bycki, Wierzbnica.

2. Dodatkowo do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych wyznaczam tablicę informacyjną w Urzędzie Miejskim oraz witrynę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

(-) Jacek Sauter