Wykaz nieruchomości PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 września 2021 12:14

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego  działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 ze zmianami) informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przeniesienia prawa własności na rzecz dotychczasowego użytkownika na podstawie art.231 § 2 KC,

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do  sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej posesji,

- nieruchomości lokalowej mieszkaniowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy,

Wykazy wywieszono na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4 na tablicy ogłoszeń, na I piętrze oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Bytom Odrzański, dnia 07.09.2021 r.