Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 września 2020 15:44

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Moja Woda".

Przedmiot wsparcia: Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

 

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych[1] i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

 

  1. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  2. instalacja rozsączająca,
  3. zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
    • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
    • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 mwymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
    • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
  4. elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.