Susza! Drukuj
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 czerwca 2018 12:41

UWAGA ROLNICY !

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY

 

W związku z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stwierdza zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Bytom Odrzański, na glebach bardzo lekkich, lekkich i średnich – dotyczy następujących gatunków roślin uprawnych: zboża ozime, zboża jare, drzewa owocowe, krzewy owocowe, truskawki.

Rolnicy, których uprawy zostały dotknięte przedmiotowym zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie strat przez Komisję, która zostanie powołana przez Wojewodę Lubuskiego. Wnioski należy składać w urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul. Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w terminie do dnia 2 lipca 2018 r.

Druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie (pokój nr 10). Wnioski można pobrać również ze strony internetowej www.bytomodrzanski.pl

Jednocześnie informuję, iż w przypadku pojawienia się nowych wytycznych Ministra Rolnictwa dotyczących zasad szacowania strat oraz wzorów protokołów, tut. Urząd będzie wzywał rolników do przekazania stosownych informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia protokołów.