Informacja nt. usuwania azbestu PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
środa, 17 stycznia 2018 13:58

Bytom Odrzański, dnia 17.01.2018 r.

Nasz znak: OŚ.604.19.2011

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że Gmina Bytom Odrzański w 2018 r. będzie realizowała Program priorytetowy NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Dofinansowanie przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Bytom Odrzański (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady), obejmuje koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów azbestowych (bez kosztów zakupu materiałów budowlanych).
W związku z powyższym wszyscy zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest w 2018 r. powinni:
- złożyć do dnia 14.02.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim wniosek
o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących
z obiektów budowlanych, położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański (pok. nr 10);
- zgłosić w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (kserokopię zgłoszenia oraz zgodę Starostwa Powiatowego należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim do dnia 28.02.2018 r.).

Jednocześnie informuję, że prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, będą zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miejskim informacji dotyczącej pomocy publicznej.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter