Ogłoszenie o konkursie OPP Drukuj
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 stycznia 2016 13:00

W Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/-ogloszenie-o-konkurskie-/633-ogoszenie-o-konkursie

zamieszczono ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ poprzez realizację przedsięwzięcia pn. „Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka nożna”