ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PDF Drukuj Email
Fundacja "Moje Miasto"
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 września 2018 13:49

Bytom Odrzański, dnia 20.09.2018 r.

Nasz znak: FMM.12018

 

 

 

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 612770-N-2018 z dnia 05.09.2018 r.

 

 

Zamawiający:

Fundacja „Moje Miasto”

Rynek 1,

67- 115 Bytom Odrzański,

 

Tel. 068/38-84-022

Faks 068/38-84-026

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 

                Informuję, że w prowadzonym przez Fundację „Moje Miasto” w Bytomiu Odrzańskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 10c w Bytomiu Odrzańskim”

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 09:30 dnia 20 września 2018 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.  

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bytomodrzanski.pl od dnia 20.09.2018 r.

 

PREZES ZARZĄDU

 

(-) ELŻBIETA GRZESIAK